O nás

Prekladateľská kancelária Dipl. -Ing. D. Blechschmidta je skúseným vykonávateľom jazykovej služby pre technické dokumentácie, prezentácie, zmluvy, listiny, obchodné komunikácie a cudzojazyčné publikácie. Naša Prekladateľská kancelária vznikla v roku 1990 a má stále vzrastajúci okruh zákazníkov. Prekladáme v 26- tich cudzích jazykoch. Preklady dodávame veľmi dobre preložené prekladateľmi s materinským jazykom za priaznivú cenu aj s osvedčením.

 

 

 ODBORY

    technika – konštrukcia strojov – elektrotechnika – polygrafia –

      spracovanie dreva –

      nábytkársky priemysel– automatizácia

     zmluvy

    návody na obsluhu

    katalógy

    preklady internetových stránok

     reklama

•     podnikateľské prezentácie

    obchodná komunikácia

     súdne rozhodnutia

    listiny

 
 

 

Všetky preklady pred dodaním zákazníkovi budú skontrolované z obsahovej stránky (v súlade s originálnym textom), úplnosť a formu. Naše preklady sú zhotovené podľa ISO 9001 a DIN 2345 (Forma – DIN pre preklady)

                   

Home Kontakt Prijazd VOP